اپلیکیشن های میلاد رحیمی

لیست اپلیکیشن های ساخته شده توسط میلاد رحیمی

SubFix (اصلاح کننده آنلاین زیرنویس های فارسی)
AirNote (کلیپ بورد آنلاین برای به اشتراک گذاری متن)
AirFile (کلیپ بورد آنلاین برای به اشتراک گذاری فایل)