پرداخت به میلاد رحیمی

روش های دونیت یا پرداخت

استرایپ: https://buy.stripe.com/28oeVQ2Xddot1vq9AA

تتر (شبکه ترون): TPwoRFEwzQxY6hBWb7rgwugGkZAhy3Pg6D


آی‌دی‌پی: idpay.ir/miladrahimi